Zwolnieni z płacenia abonamentu

foto/abonament.jpgPrezydent podpisał nowelizację ustawy abonamentowej. Oznacza to, że lista osób które będą zwolnione z opłacania abonamentu na media publiczne, zostanie rozszerzona. Do tej pory z tego przywileju mogły korzystać osoby starsze niż 75 lat oraz inwalidzi np. osoby niewidome.

Po wejściu w życie przepisów (nastąpi to w marcu br.) prawo do zwolnienia uzyskają również:

* emeryci, którzy ukończyli 60 lat i ich świadczenia aktualnie nie przekraczają 1825 brutto
* renciści, którzy są trwale niezdolni do pracy
* bezrobotni z prawem do zasiłku
* korzystający z pomocy społecznej
* pobierający zasiłki rodzinne
* otrzymujący zasiłek przedemerytalny

foto/pilot.jpg

Co zrobić, aby nie płacić abonamentu?

* Trzeba udać się na pocztę. Wziąć ze sobą dokumenty potwierdzające uprawnienie do niepłacenia abonamentu, dowód osobisty oraz książeczkę opłat abonamentowych.

* Na poczcie należy wypełnić druk zwalniający z opłat, załączyć kopie zaświadczeń i złożyć to w okienku pocztowym.

Warto to zrobić, jeśli przysługuje nam zwolnienie, bo roczny abonament radiowo-telewizyjny to wydatek rzędu 186,70 zł (przy opłacie za cały rok z góry).

Źródło:
Dziennik ustaw

Komentarze

  1. Marta mówi:

    Warto zarejestrować TV na babcię czy dziadka i można nie płacić na media publiczne, które mają marną ofertę programową…

  2. Tersa mówi:

    Rocznie płacę ponad 150 zł za to wszystko. W zamian mało ta pobliczna daje i jeszcze puszcza reklamy. Rozumiem, że każdy Polak ma zapłacić. Ale to powinno być w granicach 50 zł rocznie.

  3. Mimowolny Abonent mówi:

    Przy rejestracji na babcię trzeba załączyć oświadczenie, że razem z babcią niezamieszkują conajmniej dwie osoby, które ukończyły 29 lat. A więc numer z przerejestrowaniem można sobie wybić z głowy.