Millennium pozwane

foto/uokk.jpgUrząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów skierował pozew do sądu przeciwko bankowi Millennium, dotyczący kilku postanowień stosowanych przez bank w regulaminach i umowach o kredyt hipoteczny. Niepokój urzędników wzbudził m.in. sposób obliczania kursów walut i przeliczania na ich podstawie rat kredytów hipotecznych zaciągniętych w walucie obcej.

Bank w umowach nie precyzuje sposobu ustalania kursu walut – może dowolnie ustalać jego wysokość, co jest niedopuszczalne.

Ponadto UOKiK zakwestionował postanowienie, dzięki któremu bank ma prawo zmienić w okresie obowiązywania umowy cennik, zawierający opłaty i prowizje związane z kredytem oraz klauzulę nieprecyzyjnie określającą sytuację, w której bank może zażądać ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia kredytu.

Źródło:
http://www.uokik.gov.pl

Komentarze