Od 1 stycznia 2015 będzie obowiązywał nowy wzór dowodu osobistego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych pokazało dziś, jak będą wyglądały dowody osobiste wydawane od nowego roku. Zmian jest sporo, więc warto im się przyjrzeć naprawdę z bliska ;) Jedyne co się nie zmienia to sprawdzony już format oraz wymiary. Obecne dowody są ważne zgodnie z ich terminami określonymi na dokumencie – nie trzeba więc lecieć do urzędów w pośpiechu. Pozostaje tylko żałować, że nie zawiera on chipa i funkcji podpisu cyfrowego.

– nie będzie zawierał już informacji o adresie zameldowania, kolorze oczu i wzroście
– nie będzie zeskanowanego podpisu posiadacza dowodu osobistego
– fotografia taka sama jak ta, która obowiązuje w paszportach
– będzie ważny przez 10 lat od daty wydania (z wyjątkiem wydawanego dzieciom poniżej 5 roku życia, na okres 5 lat)
– jeśli utracimy dowód osobisty, np. na wakacjach, dokument ten unieważni już z chwilą zgłoszenia organ gminy, do którego zgłosimy utratę dokumentu, a nie jak dotychczas jego wystawca. Otrzymamy też zaświadczenie potwierdzające zgłoszenie utraty dokumentu.

Nowością będzie możliwość złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego w dowolnej gminie w kraju lub drogą elektroniczną. Wniosek składany w gminie będziemy musieli podpisać własnoręcznie, ale formularz będzie mógł wypełnić za nas pracownik gminy w oparciu o nasze dane w rejestrze PESEL oraz informacje, które mu podamy. Elektroniczny wniosek o wydanie dowodu osobistego będziemy musieli uwierzytelnić podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym ePUAP.

(Ź) msw.gov.pl/pl/aktualnosci/12254,Nowy-wzor-dowodu-osobistego.html

Komentarze