Umieszczanie zdjęć pracowników na firmowej WWW, to nie zawsze dobry pomysł

foto/pracownicy-na-firmowej-www.jpgDowodzi tego pewien zrzut ekranu jaki krąży po sieci, a nawet trafił na stronę główną Wykopu. To witryna angielskiej firmy Cellular Solutions, która jak się okazuje ma kilku panów szefów i wyłącznie same panie, jako szeregowych pracowników. Do tego panie są bardzo piękne, stąd padło podejrzenie, że firma ma jakiś „wyjątkowy standard rekrutacji”, niekoniecznie właściwy.

Firma w całym tym internetowym zamieszaniu, jednak zdecydowała o usunięciu widocznej poniżej zakładki „Meet the saff”. Czyżby jednak nie było czym się pochwalić?

foto/pracownicy-na-firmowej-www-1.jpg

A w Polsce wciąż dyskusyjne jest, czy pracodawca ma prawo do umieszczania wizerunku pracownika w sieci bez jego zgody. Wszystko zależy od tego jak skonstruowana jest sama umowa o pracę – niektórzy pracodawcy podrzucają także do podpisania oświadczenie o: „wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku w ramach firmowej WWW i intranetu”. Standardowo pracodawca ma pozwolenie na to, aby umieścić na WWW nasze imię i nazwisko wraz ze służbowym telefonem kontaktowym oraz mailem (jeżeli zajmujemy się np. obsługą klientów / sprzedażą). Warto przytoczyć tu wykładnię GIODO w zakresie wizerunku:

Czy pracodawca może wykorzystywać zdjęcie pracownika bez jego zgody, np. w celu zamieszczenia go na stronie internetowej firmy?
Nie, gdyż – co do zasady – dla legalnego wykorzystania przez pracodawcę wizerunku pracownika potrzebna jest jego zgoda.

Uzasadnienie

Zakres danych, jaki może żądać pracodawca od pracownika bez konieczności pozyskiwania jego zgody, określa art. 22 1 Kodeksu pracy. Należą do nich: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, a także imiona i nazwiska oraz daty urodzenia dzieci, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy, jak również numeru PESEL pracownika. Ponadto, pracodawca jest uprawniony do uzyskania od pracownika innych danych osobowych niż wyżej określone, jeżeli obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów (§ 4 cytowanego przepisu). A zatem powyższe dane pracodawca przetwarza na podstawie przepisów prawa, czyli w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, na podstawie jej art. 23 ust. 1 pkt 2, zgodnie z którym przetwarzanie danych jest dopuszczane, gdy jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

Z uwagi jednak na to, że wśród wymienionych informacji o pracowniku w powołanych przepisach Kodeksu pracy nie ma zdjęcia pracownika, to pracodawca, aby móc legalnie je pozyskać w celu np. umieszczania na identyfikatorach czy stronach internetowych firm, musi – co do zasady – pozyskać na to zgodę pracownika. Tym samym zostaje spełniona przesłanka z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych. Istnieją jednak sytuacje wyjątkowe, gdy wizerunek pracownika jest ściśle związany z wykonywanym przez niego zawodem czy charakterem pracy. Jako przykład podać można choćby pracowników ochrony, co do których – ze względów bezpieczeństwa – powinna być możliwość ich identyfikacji. Wówczas można odstąpić od pozyskiwania takiej zgody w tym właśnie celu.

Pełna wykładnia na:
www.giodo.gov.pl/348/id_art/4859/j/pl/

(Ź) www.cellularsol.co.uk / mail/ wykop

Komentarze