Wybierz dobrze OFE – radzi UKNF

foto/ofe.jpgKażda osoba, która po raz pierwszy zostanie zatrudniona na umowę o pracę, powinna jak najszybciej wybrać OFE. Jeśli nie zrobi tego do określonego terminu (10 styczeń, 10 lipiec), zostanie losowo przydzielona do takiego funduszu. W związku ze zbliżającym się terminem losowania do OFE, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) doradza czym się kierować przy wyborze OFE.

foto/ofe-duzy.jpg

Istotne jest:

· OFE warto wybrać samodzielnie, a decyzja o wyborze OFE powinna być przemyślana i poprzedzona analizą porównawczą.

· Wybierając OFE należy wziąć pod uwagę wyniki inwestycyjne funduszu i ich stabilność, zwłaszcza w długim terminie, oraz poziom podejmowanego ryzyka inwestycyjnego.

· Rodzaj i maksymalną wysokość opłat regulują przepisy ustawowe, a wysokość opłat w poszczególnych OFE określają ich statuty.

· Kryterium, na które można zwrócić uwagę jest także poziom obsługi klienta, a przede wszystkim jakość obsługi telefonicznej i internetowej.

· Akwizytorzy poszczególnych OFE nie mogą oferować żadnych korzyści materialnych w zamian za przystąpienie lub pozostanie w funduszu. Akwizytor może reprezentować tylko jeden określony OFE. Za działania akwizytora odpowiada powszechne towarzystwo emerytalne (PTE), zarządzające funduszem. Trzeba mieć również świadomość, że za pozyskanie klienta akwizytor otrzymuje od PTE prowizję.

Źródło:
https://www.knf.gov.pl

Komentarze