a’ la czy a la

– prawidłowa forma to: a’ la; – błędne jest również używanie formy al’a – używane do określenia, że coś jest podobne do czegoś innego np. ten sos jest a’ la…Czytaj dalej…

ach czy ah

– choć w świecie komunikatorów internetowych, często używa się skróconej formy „ah”, to prawidłową jest jednak „ach”;

aczkolwiek czy acz kolwiek

– prawidłowa forma to aczkolwiek w znaczeniu spójnika łączącego zdania lub wyrażenia o treści przeciwstawnej np. miał brata, aczkolwiek oczekiwał zawsze siostry;

aha czy acha

– prawidłowa forma to aha, kiedy potwierdzamy, że coś zrozumieliśmy, jest dla nas oczywiste, złapaliśmy istotę rzeczy np. – masz coś na nosie! – aha, dzięki, już się wycieram;

aquapark czy akwa park lub aqua park

– prawidłowa forma to aquapark lub ewentualnie „akwapark”, każda inna to już odstępstwo od norm językowych; – w znaczeniu miejsca do pływania i zabawy z wodą (baseny, zjeżdżalnie itd.);

à propos czy a pro po

– poprawna forma to à propos – błędne to m.in. a pro po, a propo, apropo, apropos – wyrażenie pochodzi z języka francuskiego i oznacza „nawiasem mówiąc„, „przy okazji”, „tak…Czytaj dalej…

#grammarnazi

– jest to tzw. hashtag, czyli forma znacznika w wiadomościach, która wraz z mutacjami typu #grammarnaziathisbest oznacza sytuację, gdy czepiamy się pisowni i gramatyki w tweetach innych osób. Pojęcie odnoszące…Czytaj dalej…

Grammar Nazi

– osoby, które nie są zainteresowane merytoryką treści (szczególnie w internecie), ale ich gramatyczną poprawnością. Zwykle ich działalność objawia się w sieci w zakresie komentarzy pod artykułami, gdzie zawzięcie przyczepiają…Czytaj dalej…

analfabet

– alfabet tych osób, które nie przywiązują uwagi do mówienia i pisania zgodnie z poprawnością językową;