konkubina / konkubent

– ona, czyli konkubina – to kobieta żyjąca w nieślubnym związku z mężczyzną;
– on, czyli konkubent (używa się czasem: konkubin) – to mężczyzna żyjący w nieślubnym związku z kobietą;

Słownik: konkubina / konkubent co to znaczy? co to jest? jak się wymawia? Jak się pisze? Jak się czyta? termin, definicja, słowo, znaczenie? potocznie, inaczej...

Komentarze