aczkolwiek czy acz kolwiek

– prawidłowa forma to aczkolwiek w znaczeniu spójnika łączącego zdania lub wyrażenia o treści przeciwstawnej np. miał brata, aczkolwiek oczekiwał zawsze siostry;

Słownik: aczkolwiek czy acz kolwiek co to znaczy? co to jest? jak się wymawia? Jak się pisze? Jak się czyta? termin, definicja, słowo, znaczenie? potocznie, inaczej...

Komentarze