à propos czy a pro po

– poprawna forma to à propos – błędne to m.in. a pro po, a propo, apropo, apropos – wyrażenie pochodzi z języka francuskiego i oznacza „nawiasem mówiąc„, „przy okazji”, „tak na marginesie” lub mniej popularne „nota bene”.
– w świecie internetu często zastępowane potocznym BTW – by the way… przy okazji;

np.

– jedziemy jutro na wycieczkę, a propos, nie mam jeszcze roweru ;)

Słownik: à propos czy a pro po co to znaczy? co to jest? jak się wymawia? Jak się pisze? Jak się czyta? termin, definicja, słowo, znaczenie? potocznie, inaczej...

Komentarze