lolcontent – lolkontent

– coś zabawnego, fajnego – artykuł, obrazek, filmik – dającego rozrywkę;
treści, które wywołują uśmiech, bo są kpiące, wyśmiewające (także w negatywnym ujęciu);
– pojęcie wywodzi się od złożenia dwóch słów: LOL (Lots of Laughs) wiele śmiechu, kupa śmiechu oraz content (treść, zasoby itp).

odmiany:
lolkontent, lolcontentowanie, lolkonting, lolconting, lolcontenting, zlolkontentowany, zlolcontentowany, LOL – kontent, LOL-content

Słownik: lolcontent – lolkontent co to znaczy? co to jest? jak się wymawia? Jak się pisze? Jak się czyta? termin, definicja, słowo, znaczenie? potocznie, inaczej...

Komentarze