fonoholizm

– zjawisko uzależnienia od używania telefonu komórkowego, który towarzyszy takiej osobie nieustannie, przez co zarywa ona noce, pracuje lub uczy się nieefektywnie, ma kłopoty z otoczeniem, posiłkami, rodziną itd.;

Słownik: fonoholizm co to znaczy? co to jest? jak się wymawia? Jak się pisze? Jak się czyta? termin, definicja, słowo, znaczenie? potocznie, inaczej...

Komentarze