Stalking

– to inaczej uporczywe nękanie innej osoby poprzez takie narzędzia jak e-mail, telefon, SMS, przesyłki pocztowe itd.
– „Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia, lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do 3 lat” – zapis prawny;
– do cech stalkingu zalicza się też podszywanie się pod inną osobę w mediach społecznościowych (facebook, NK – Nasza Klasa itd.)

Słownik: Stalking co to znaczy? co to jest? jak się wymawia? Jak się pisze? Jak się czyta? termin, definicja, słowo, znaczenie? potocznie, inaczej...

Komentarze