lemingoza

– określa chorobę mentalną przypisywaną grupom lub pojedynczym osobom, jako chęć do przyjmowania informacji, które pojawiają się w masowych mediach. Zwykle choroba ta objawia się nasiąkaniem informacjami od innych i uznawanie ich zgodnymi z naszymi zainteresowaniami;
– osoba chorująca na lemingozę ze wszystkim się zgadza, lubi zmiany i przyjmowanie popularnych mitów jako prawdę.

Odmiany:
lemingozy, lemingozowy, lemingozia

Słownik: lemingoza co to znaczy? co to jest? jak się wymawia? Jak się pisze? Jak się czyta? termin, definicja, słowo, znaczenie? potocznie, inaczej...

Komentarze